Filosofie

Management  van  jonge, talentvolle artiesten

Let’s LOOK FORWARD!
Bart & Jorgen


​Look Forward Artists
 is een jong en nieuw concept van Bart en Jorgen, die na jaren zelf actief te zijn in de media en zakenwereld vol ‘goesting’ nieuwe talenten willen ontdekken, ondersteunen en de weg willen wijzen om te kunnen groeien als artiest. Vanuit dit standpunt willen we de nadruk leggen op jong, uitzonderlijk talent en groot potentieel,  maar ook op kwaliteit, betaalbaar en proactief.  Wij denken mee om onze artiesten in de best mogelijke organisatie onder te brengen.

Look Forward Artists kijkt vooruit.  Welk potentieel heeft een artiest, niet alleen vandaag, maar ook morgen en verder in de toekomst?

Look Forward Artists verzorgt de boekingen en/of het volledige management van een aantal jonge, beloftevolle, beginnende artiesten en bands.
Dat betekent:

  • het instaan voor het algemeen belang van de artiest
  • zoeken naar kwalitatieve optredens, podiumervaring en exposure in de brede zin van het woord
  • agenda-beheer
  • tour-planning
  • pre-productie en productie
  • opmaak en opvolging van de contracten
  • contacten tussen artiest en platenfirma

kortom alles waar een artiest zakelijke en praktische behoefte aan heeft.
Zo is Look Forward Artists in staat u een compleet pakket van betrouwbare begeleiding en diensten te bezorgen.

Look Forward Artists gaat actief op zoek naar het talent, de witte raaf, de artiest met zin voor initiatief en ‘goesting’.  Daarom verbinden wij ons ertoe om artiesten LIVE gescout te hebben.  Op die manier vergewissen we er ons van dat de kwaliteit voldoet aan onze standaard.

Look Forward Artists heeft een zeer transparante manier van werken.  Ons doel is jonge, beginnende artiesten de kans geven zich te ontplooien zonder druk en zonder zorgen.  Wij zorgen voor het podium, voor de juiste omkadering, voor de juiste sound, … 

Look Forward Artists laat de artiest in alle vrijheid en met inbreng van eigen ideeën ontplooien.  We ondersteunen de artiest zodat die in staat is entertainment te creëren en te brengen en zo op een goede manier te connecteren met het publiek en de organisatie.

Look forward Artists wil een contract aanbieden aan artiesten die zelf het nodige engagement vertonen en de eigen carrière naar een hoger niveau willen tillen.

Look Forward Artists vindt sociaal engagement belangrijk.  Daarom stimuleren wij dat elke artiest jaarlijks 1x actief deelneemt aan een benefietoptreden.  

Look Forward Artists stelt een pakket samen naar organisatoren dat volledig is afgestemd op het kunnen van de artiest en de budgettaire mogelijkheden van de organisator.  Dit kan binnen verschillende formules maar altijd onder LIVE omstandigheden:

  • Live on tape
  • Live met Muzikanten
  • P.A. inclusief – exclusief

Look Forward Artists zal – indien nodig – de jonge, beginnende artiest begeleiden in het moeilijke proces op sociale media.  Wat doen? Wat niet doen? Wanneer? Hoeveel? … Deze begeleiding is essentieel om de artiest te beschermen tegen verkeerde of ongewilde exposure. 

Look Forward Artists zorgt voor een duidelijk en transparant contract waar alle rechten en plichten van een beginnend artiest in gevrijwaard worden,  de ondersteuning om in de artiestenwereld de weg te vinden en de vrijheid tot eigen inbreng in het geheel.  Dit voor een op voorhand afgesproken vergoeding/management fee.

Look Forward Artists staat voor begeleiding en ondersteuning, niet voor louter geldgewin.  Dit betekent dat we zullen zoeken naar de juiste organisaties op (kleinere) schaal, waar podiumervaring kan opgedaan worden met de focus op groei als artiest.  De agenda zal steeds met de artiest overlegd worden.   Opbrengsten zullen in eerste instantie gebruikt worden om verder te investeren in de carrière van de artiest. Opbrengsten voor de (minderjarige) artiest zullen altijd op de juiste manier overgemaakt worden aan de artiest.